Στόχος της ομάδας του legalit είναι η πληροφόρηση του ελληνικού κοινού τόσο για την ιατρική όσο και για την ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης. Η πληροφόρηση γίνεται μέσα από άρθρα που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την νομιμοποίηση της κάνναβης. Είμαστε άνθρωποι που υποστηρίζουμε την νομιμοποίηση της στην Ελλάδα για ποικίλους λόγους και η ενημέρωση που παρέχουμε έχει στόχο να καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα δεδομένων με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνουν αντιληπτά τα οφέλη που την συνοδεύουν.

Ως τέλος αυτού του εγχειρήματος θέτουμε την μέρα που η Ελλάδα θα απολαμβάνει τα κοινωνικά οφέλη από την διάλυση των κυκλωμάτων που λειτουργούν στην παρανομία για την παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά και διαμοιρασμό της κάνναβης, που η διαφθορά και η εγκληματικότητα οι οποίες συνοδεύουν το σύνολο της παραπάνω διαδικασίας θα εξαφανιστούν, που τα οικονομικά οφέλη της φορολόγησης της κάνναβης θα δώσουν διεξόδους σε μια κρίσιμη περίοδο, που στις φυλακές δεν θα μπαίνουν άνθρωποι που απολαμβάνουν ένα φυτό ώστε να βγουν εγκληματίες, που ασθενείς θα έχουν την υποτυπώδη ελευθερία εναλλακτικής έναντι σε ακριβά φάρμακα και στις παρενέργειες τους. Την μέρα που μια αναχρονιστική και εντελώς άλογη ποινικοποίηση ενός στοιχείου της φύσης θα λάβει τέλος.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας